Yaa ka dambeeyay arintan

All Bajuni

yaa ka dambeeyay arintan?