Tag

#Kiswahili

Home » Kiswahili

Jifunze Kiswahili uwafunze na wengine

 - 

HATUTAKIWI  tuwe wachoyo tunapojifunza lugha. Kile tunachofahamu tuwamegee na wengine ili kuwasaidia kuwa bora zaidi. Labda yafaa nitoe mfano uliotokea hivi karibuni huko Uingereza. Wabunge wa Bunge la Uingereza ambao ni weledi wa lugha ya Kiingereza hawaridhi... More »

yifunde Kibbajuni uvafundishe na vengine

 - 

Hachutakiwi chuve wachocho chunapoifuna lugha. Kile chunachofahamu chuvamegee na vengine ili kuvasaidia kuwa bora dhaidi. Labda hufaa nitoe mfano uliotokea hivi karibuni huko Uingeredha. Vabunge wa Bunge la Uingeredha ambao ni veledi wa lugha ya Kiingeredha ha... More »