Muhiimada hor umarka deegaanada

Horumarinta bulshada waa hab ay xubnaha bulshada isu yimid ay si ay u gaaraan talaabo wada   jir ah oo ay ku xalinaayaan dhibaatooyinka caamka ah . Ladnaanta bulshada ( dhaqaalaha ,     bulshada , deegaanka iyo dhaqanka ) inta badan ka socdo noocan ah talaabo wada jir ah lagu qaaday heer ah heer qoys . Horumarinta Bulshada wuxuu u dhaxeysa dadaallada yar ee kooban gudahood koox yar in dadaallada badan oo ku lug leh bulshada guud